Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Nortura kjøpte importkvoter for nær ni millioner

Nortura kjøpte importkvoter for nær ni millioner

I tillegg til import av 300 svinekjøtt, kjøpte Nortura i fjor – via sitt importselskap – kvoter som gjør det mulig å importere ytterligere 640 tonn kjøtt av alle dyreslag. Prislapp: 8,9 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet auksjonerer hvert år ut importkvoter som gjør det mulig for importselskaper å importere kjøtt av ulike dyreslag. Nylig ble det kjent at Nortura, gjennom sitt importselskap NoriDane, kan importere 300 tonn svinekjøtt i år. Og det til tross for overfylte lagre med svinekjøtt.

Noridane har importert 300 tonn svin i år (Bladet Kjøttbransjen  - 11.09.2018)

Men Nortura har vært svært aktive med kjøp av importkvoter også på andre kjøttslag. Vi har gått gjennom Landbruksdirektoratets tall over kjøp av importkvoter og her er «smørbrødlista» over importkvoter som kjøttgiganten sikret i fjor:

NÆR 1000 TONN

Storfe: 350 tonn, svin 300 tonn, fjørfe 238 tonn, småfe 30 tonn og and 25 tonn. I tillegg ble kvoter for import av 103 tonn egg kjøpt på samme auksjon i 2017. Totalt blir det importkvoter som gjør det mulig å ta inn nær 1000 tonn kjøtt og altså vel 100 tonn egg. Det er viktig å presisere at kjøp av importkvoter ikke alltid utløser innkjøp. Mange selskaper kjøper importkvoter, uten å benytte seg av muligheten for import. Men omfanget av kvoteinnkjøp gir en klar pekepinn på hvor aktive selskapene er på importområdet.

FATLAND KJØPTE OGSÅ KVOTER

At import av 300 svinekjøtt vekker reaksjoner er ikke uventet, ettersom lagrene av norsk svinekjøtt eser opp nærsagt måned for måned. Totalt ble det solgt kvoter på svin på nær 600 tonn og Nortura sto for halvparten av dette importkjøpet. Fatlands andel var 100 tonn.
– Vårt importselskap skaffet seg en kvote for å følge med i markedet. Det som har skjedd er at vi har valgt å ikke ta inn kjøttet i vår verdikjede. De 300 tonnene NoriDane fikk kvote på, er tatt inn, men ikke benyttet av Nortura eller NoriDane. Det har gått til andre aktører, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura til avisa Nationen.

– HELT FEIL

Det er i øyeblikket 75 000 svin eller drøyt 6300 tonn svinekjøtt, på lager her i Norge. De aller siste prognosene peker i retning av en overproduksjon på 5400 tonn svinekjøtt neste år. Organisasjonssjef Gustav Grøholt i Norsvin, svineprodusentenes eget avlsselskap, mener den fundamentale feilen er at staten rundhåndet deler ut kvoter – kvoter som for grisens vedkommende ikke burde vært gitt.

– Nortura har selvsagt en forklaringsutfordring når det importeres svinekjøtt i dagens situasjon. Men jeg vil lede oppmerksomheten på statens rolle i dette. Statens omgang med importkvoter er etter min mening hovedproblemet i en situasjon med voksende lagre av svinekjøtt i Norge. Disse importkvotene forverrer markedsbalansen, og det er det grunnleggende. Sånn sett gjør NoriDane kun jobben sin som kommersiell aktør på importsiden, sier Grøholt.

Forklaringsproblemer i kø for Nortura (Bladet Kjøttbransjen 28.09.2018)

MÅ IKKE IMPORTERE

Ifølge administrerende direktør i KLF, Bjørn- Ole Juul-Hansen, må ikke NoriDane importere det kjøttet de har kvoterettigheter til. Det er valgfritt for rettighetshaver. Han forklarer at norske myndigheter gjennom internasjonale avtaler har forpliktet seg til at de ikke skal legge hindringer i veien for at import kan skje.

– De fleste kvoterettighetene for kjøtt og egg lagt på ut på auksjon gjennom Landbruksdirektoratet. Slik myndighetene ser det, får da den enkelte bedrift anledning til å by det de er villig til å betale og fortsatt ha en akseptabel fortjeneste. På den måten mener myndighetene at de som har mest nytte av kjøttet, får det fordi de byr høyest. Og dessuten: løsningen gir mest penger i statskassa og best beskyttelse av norsk landbruk, sier Juul-Hansen.

Han legger til at når bedrifter som ønsker å importere kjøtt og egg bruker store summer på å kjøpe rettigheter, så må vi også for vente at det blir import. Han mener at jo høyere pris som betales, jo sikrere kan vi være på at importen kommer selv om det blir overproduksjon og prisfall i Norge.

– Har bedriften betalt for eksempel 20 kr/ kg i rettighet til å importere så vil det lønne seg å importere så lenge et salg gir mindre enn 20 kr/kg i tap. Har prisen vært 10 øre/ kg, som vi har eksempler på, så spiller det mindre rolle om kvoten forblir ubrukt.

OVERRASKENDE!

Fatland kjøpte altså en kvote på 100 tonn svinekjøtt fra samme auksjon. Konsernsjef Terje Wester i Fatland sier de har valgt å ikke bruke kvoten. Om Norturas bruk av kvoten, har han følgende kommentar til Kjøttbransjen:

– Det overrasker meg at de har gjort det. Også fordi prisen på den kvoten de har kjøpt er så lav i forhold til kostnaden det er for norske bønder å markedsregulere 300 tonn. Nortura beskriver seg selv som et verdibasert selskap, og i denne saken, er ikke denne importen forenelig med det utsagnet, sier Wester.

Fatland sørger for gode kjøttdisker (Fatland.no - 29.09.2018)

ATTRAKTIV KVOTE

Administrerende direktør i NoriDane, Martin Ravn, sier til Nationen at det er naturlig at de som importselskap er med når det blir forhandlet om importkvoter.

– Dette er en kvote som Norge har forhandlet med EU om og som man har forpliktet seg til å gjøre tilgjengelig og benytte. Vi vet at dette er en attraktiv kvote på grunn av prisen, og vi vet at den blir brukt. Så derfor er det naturlig at vi deltar i denne varestrømmen, og prøver å styre den inn i det norske markedet på et gunstig tidspunkt, sier Ravn til Nationen.

Norturas datterselskap står bak import av 300 tonn svinekjøtt i år (Nationen - 10.09.2018)

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt