Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Munnbind fra Furuseth til Oslo-sykehus

Munnbind fra Furuseth til Oslo-sykehus

På grunn av knapphet på smittevernutstyr nasjonalt, forsøker flere kommuner å kjøpe inn utstyr selv utenfor de vanlige kanalene.

- Den største utfordringen vår er utenlandske statsborgerne som får sin lønn i norske kroner, siden verdien har gått kraftig ned, sier Harald Furuseth.

Matproduksjon er en kritisk viktig samfunnsfunksjon, og derfor er myndighetene tydelige på at kjøtt og fjørfebedriftene kan si nei til slike forespørsler. Noen matbedrifter trenger for eksempel munnbind, hansker, og engangstøy i produksjonen hver dag, mens andre har utstyr liggende de kan avse. Her vil det være forskjeller mellom bedriftene.

Furuseth på Dal har for eksempel solgt munnbind og visir til Oslo Universitetssykehus.
- Ingen store kvanta og ikke inntekter som monner selvsagt, men vi er jo med på den dugnaden alle bør være med på i dagens situasjon, sier daglig leder Harald Furuseth. Munnbindene det er snakk om benyttes normalt i forbindelse med slakting av MRSA-smittede dyr.

Han er nøye med å presisere at kjøttbedriftene i utgangspunktet ikke bør gi bort utstyr om de trenger det selv, mat er samfunnskritisk og bedriftene skal ikke ha «dårlig samvittighet» for å si nei.

- Hva er situasjonen for øvrig hos dere? Merker dere mye til den krisen vi er inne i nå?
- Jeg må vel si at det ruller og går greit hos oss - foreløpig. Ting endrer seg jo i løpet av kort tid, men pr. i dag går driften som vanlig. Fra produsentene er det ikke problemer med innfrakt av dyr og vi har stor etterspørsel etter det aller meste av de varene vi leverer, forteller Furuseth.

De som opplever utfordringer nå, i hans bedrift, er de utenlandske statsborgerne som får sin lønn i norske kroner, men som sender disse pengene til hjemlandet. Da går verdien kraftig ned, ettersom den norske kronen er så svak akkurat nå.

- Hva med forholdene på slakte- og skjærelinja? Er det utfordringer her?
- Nei, vi har allerede svært strenge hygienekrav og god smitteberedskap her i anlegget. Korona-viruset skaper derfor ikke nye utfordringer utover de vi til enhver tid må forholde oss til, avslutter Furuseth.

Nøkkelord: munnbind, smitte, korona, Furuseth
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt