Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Mattilsynet publiserte feil tall om saltinnhold

Mattilsynet publiserte feil tall om saltinnhold

Til tross for at Mattilsynet hadde kunnskap om feil med sitt analyseresultat av saltmengde i Jubelsalami fra Grilstad, valgte de å publisere feil tall i sluttrapporten. Og differansen var stor.

I april i år ble Grilstad varslet av det lokale Mattilsyn i Trondheim om at det var oppdaget avvik i saltinnholdet på Jubelsalami i forbindelse med en omfattende analyser av en rekke kjøttpåleggstyper. Analysene ble gjennomført ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen på oppdrag fra Mattilsynet i Bergen.

Formålet med prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg» var å fremskaffe analyserte verdier for næringsstoffer og tungmetaller i et utvalg av kjøttpålegg fra dagligvarebutikker i Norge.

SVÆRT MERKELIG
Grilstad deklarerer fem gram salt pr. 100 gram ferdigvare i sin Jubelsalami. Analyseresultatene fra HI slo fast at saltinnholdet var på 6,25 gram pr. 100 gram Jubelsalami, altså betydelig høyere enn den saltmengden Grilstad deklarerer. Dette fant de ansvarlige ved Grilstad-anlegget på Ranheim svært merkelig og ba om ny prøvetaking. Det skjedde relativt raskt og Jubelsalamien ble grundig analysert på nytt.

De nye analysene viste seg å være 100 prosent i samsvar med den saltmengde Grilstad deklarerer på sitt desidert største salamiprodukt.

LITE JUBEL
Det var det lokale mattilsyn som informerte Grilstad om de nye analysene. Men til tross for at nye og korrekte analyser forelå, gikk Mattilsynet i sin sluttrapport ut med feil tall basert på de første analysene som altså viste seg å ikke være riktig. Representanter for Grilstad er lite tilfreds med måten denne saken er blitt håndtert på og særlig mangelen på informasjon og beklagelse i etterkant. Solveig Uglem, som bl.a. har ansvar for FoU og kvalitetsarbeid i Grilstad, understreker at det lokale mattilsyn i Trondheim har opptrådt svært ryddig og fulgt alle rutiner i denne saken. Det hun reagerer på er at den endelige rapporten ble sendt ut med feil – når feilen var kjent før publiseringen.

KREVENDE ØVELSE
– Vi ønsker egentlig ikke å si så mye om denne saken, bortsett fra at analyser av spekemat med hensyn til for eksempel saltmengde generelt sett er en krevende øvelse og det må påregnes variasjonen fra produkt til produkt og også visse variasjoner over tid. Derfor blir det for snevert å benytte kun en analyse og konkludere ut fra kun denne, sier Uglem.

20 KJØTTPÅLEGG ANALYSERT
Til sammen 20 kjøttpålegg fra ulike produsenter ble analysert og hvert produkt ble analysert som samleprøve, basert på en blanding av tre ulike produksjonsnumre av matvaren. Resultatene fra prosjektet har bidratt til nye næringsstoffverdier for 20 spesifikke produkt og syv uspesifiserte kjøttpålegg i Matvaretabellens 2018-versjon. Matvarene ble kjøpt inn i august 2017, og analysene ble utført i perioden januar til mai 2018. Mattilsynet, avdeling Bergen og omland, hadde hovedansvaret for uttak av matvarene og for å registrere informasjon om prøveuttaket. Havforskningsinstituttet i Bergen utførte analysene.

– INNKJØPT PÅ NYTT
– Tar dere selvkritikk på at Grilstads Jubelsalami ble hengt ut som saltversting i sluttrapporten, prosjektleder Ellen Kielland?
– I rapporten om kjøttpålegg har vi oppgitt ny analyseverdi for jubelsalami i den første tabellen. Her har vi tatt med en fotnote der vi gjør oppmerksom på at den aktuelle salamien ble innkjøpt på nytt i juli 2018 og analysert salt var da 5,0 g/100 g. Det er denne verdien vi har valgt å legge inn i Matvaretabellen, sier Kielland.

PS: Det bør for ordens skyld nevnes at Mattilsynet kaller Jubelsalamien fra Grilstad «Gilde Jubelsalami» i denne fotnoten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt