Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Lavere marginer for Nortura i 1.tertial

Lavere marginer for Nortura i 1.tertial

– Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial 2018 ble -84 millioner kroner, en svekkelse på 90 millioner kroner.

Resultat før skatt viser et underskudd på 126 millioner kroner i 1.tertial. Dette er klart svakere enn fjoråret, som hadde et relativt sterkt 1. tertial-resultat. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje, skriver Nortura i en pressemelding.

- Det var ventet et svakt 1. tertial som følge av at overgang til grossist styrt distribusjon i hovedsak fant sted i 2. halvår i fjor. Det treårige forbedringsprogrammet 2018-2020 i Nortura følger planen, og flere av tiltakene må få virke noe lenger før vi ser en bedring i de økonomiske resultatene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Konsernets driftsinntekter i 1.tertial endte på 7,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 % målt mot fjorår. Veksten skyldes økt aktivitet i datterselskapene. Salget av Gilde-produkter er svekket mot fjorår, men økt salg av Prior-produkter og økt salg i industrimarkedet bidrar til at omsetningen i morselskapet er på nivå med fjorår.

Norturas markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 47,2% per 1.tertial, ned 0,2%-poeng mot samme periode i fjor. Nortura har hatt positiv salgsutvikling for kategoriene egg, bacon, spekepølser og kylling i perioden, mens salget av pølser og ferdigmat er på nivå med fjorår og kategoriene pålegg, postei, kjøttdeig og stykket kjøtt svekkes mot fjorår.

I storkjøkkenmarkedet har Nortura en salgsvekst på ca. 5% hittil i 2018. Det er i hovedsak kylling og egg som er vekstdriverne, mens salget av ferdigmat faller noe.

- Vi skal redusere kostnadene, men har også ambisjoner om å styrke markedsposisjonene til merkevarene Gilde og Prior. Dette arbeidet har fullt fokus i hele organisasjonen, sier Kolberg.

Driftsresultatet per 1.tertial er 90 mill.kr svakere enn fjoråret. Utviklingen skyldes i hovedsak lavere marginer på salget av rødt kjøtt. Økte papp- og distribusjonskostnader, som følge av overgang til grossist styrt distribusjon, og en ugunstig salgsvridning fra dagligvare- til industrimarkedet forklarer marginsvekkelsen. Samtidig øker personal- og driftskostnader med ca. 3,9% mot fjoråret.

Nye datterselskap og økt aktivitet i eksisterende datterselskapene forklarer kostnadsveksten, mens kostnadsnivået i morselskapet er på nivå med fjorår. EBIT-margin for 1.tertial ble -1,2 %, mot 0,1 % i samme periode i 2017.  

Nøkkelord: resultat, nortura
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt