Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Lærlinge-boom hos Strøm-Larsen

Lærlinge-boom hos Strøm-Larsen

I tider der mange aktører i kjøttbransjen vegrer seg for å ta inn lærlinger, gjør A. Strøm-Larsen det stikk motsatte. I øyeblikket har bedriften hele fem lærlinger på plass i sine to avdelinger og det er nær en tredjedel av det samlede antall lærlinger i sørnorske KLF-bedrifter.

Tre av fem lærlinger hos A. Strøm-Larsen: Fra venstre André Strøm Larsen (kjøttskjærer), Fredrik Strøm-Larsen (pølsemaker), Joakim Alexander Lintho (kjøttskjærer) og Erik Strøm-Larsen. De to øvrig lærlingene er Andreas Wichstad (kjøttskjærer) og Martin Wilsher Loewe (butikkslakter).

Normalt har Oslo-bedriften satt av ressurser til en læring pr. år de siste årene. Nå gir bedriften praksisplass til tre kjøttskjærere, en pølsemaker og butikkslakter.
– Detteer et ledd i våre bestrebelser med å få motiverte fagfolk til å bli og ikke minst trives i bedriften, sier daglig leder Erik Strøm-Larsen i engrosavdelingen på Furuset.

Roper varsko om lærlingesituasjonen (Bladet Kjøttbransjen - 19.03.2018)

GODT ARBEIDSMILJØ
Her i bladet har vi opp gjennom årene skrevet mange spaltemillimeter om behovet for rekruttering til kjøttfaget. Det at unge velger en yrkeskarriere i kjøttbransjen, er viktig i mange sammenhenger. Avhengigheten av importert arbeidskraft blir mindre og sjansene for å oppnå stabilitet og godt arbeidsmiljø blir større. Dette har Erik Strøm-Larsen & Co. innsett og tatt konsekvensen av.

– Det å tilby lærlingplass medfører selvsagt alltid en viss risiko men den sjansen er vi villige til å ta. Man er jo aldri garantert at de som får opplæring i bedriften blir værende. Men den risikoen er vi villige til å ta. Det å ha lærlinger er for vår bedrift som en investering å regne. Det å rekruttere unge fagfolk kan på mange måter vise seg å være basisen for et godt og kreativt arbeidsmiljø, sier han.

Fagstolthet i en akademisk tidsalder (Bladet Kjøttbransjen 28.02.2017)

KOM VIKTIG
Og han får full støtte av sine lærlinger som vi har samlet rundt bordet. To av disse er riktignok familiemedlemmer, men de er like fult lærlinger på linje med dem som kommer utenfra. En av disse er kjøttskjærerlæring Joakim Lintho (17). Han har tatt teoridelen ved Mysen videregående skole og er nå inne i praksisperioden.

– Tiden her på Furuset har vært veldig bra for min utvikling. Dessuten passer det perfekt å ha samling med Opplæringskontoret for Salgs- og matbransjen (KOM) hver sjette uke. Da får vi oppgaver og oppdateringer av kontorets leder, Britt Kristiansen. Veldig nyttig og utviklende, fastslår Joakim Lintho.

DIALOG VIKTIG
– Hva er nøkkelen for å få til godt lærlingearbeid?
– En god plan er alfa og omega. Uten en slik plan er det nytteløst. Derfor er det så viktig at vi har tett dialog med KOM. Uten denne dialogen ville det blitt langt mer krevende for oss. Nå går tingene nærmest på skinner og jeg kan bare anbefale andre bedrifter å intensivere lærlingeinnsatsen, sier Erik Strøm-Larsen.

SIKRER KVALITETEN
Hans bedrift har for øvrig opplevd en økning i engrossalget på rundt 30 prosent i løpet av det siste året og leverer nå kjøtt- og kjøttprodukter til 200 restauranter og 100 kantiner i Oslo-regionen.
– Er det mulig å tallfeste eller konkretisere verdien av den innsats lærlingene legger ned i denne bedriften?
– Veldig vanskelig å være ekstrakt her, men det jeg kan si er at kvaliteten på produktene vi over tid leverer til kresne kunder blir enda bedre og det bidrar naturlig nok til gjenkjøp og tilfredshet hos disse. Det er jo fornøyde kunder vi til syvende og sist lever av, fastslår Erik Strøm- Larsen.

skillelinje orange

17 lærlinger i private bedrifter

10 bedrifter i privat kjøttbransje på Øst- og Sørlandet har i øyeblikket 17 lærlinger i regi av KOM. Disse bedriftene er Brødr. Ringstad (2), FG Kjøtt (2), Jon Ertnes, Fatland Oslo, Slakter Frivold, Høvikveien kjøtt og fisk, Matbørsen, Animalia og Orkla Stabburet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt