Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / – Kvalitetssikringen burde vært bedre

– Kvalitetssikringen burde vært bedre

Overfor bladet Kjøttbransjen innser adm. direktør Harald Gjein i Mattilsynet at tilsynet ikke har gjort en god nok jobb.

– Vi tar kritikken på alvor. Kvalitetssikringen vår burde ha vært bedre. Rapporten består imidlertid av 3000 registreringer fra hele landet, og feilene det refereres til skyldtes en teknisk feil som førte til at noen produkter som faktisk ikke var feilmerket, likevel kom med i rapporten som feilmerket. Det beklager vi sterkt overfor bedriftene det gjelder. Men slik vi vurderer det nå, endrer ikke disse feilregistreringene hovedkonklusjonen i rapporten; at det er mange avvik på merkingen av kjøttprodukter.

NYTT MØTE
– Hvilke ting er det Mattilsynet kunne gjort bedre i denne prosessen?
– Vi vil se nærmere på rutinene for kvalitetssikring av dataene våre, også dataverktøyene vi benytter, før vi utgir rapportene våre. Mattilsynet er opptatt av å ha et godt og ryddig forhold til næringen. Vi har derfor innkalt til et møte hvor vi ønsker å få tilbakemelding på hva bransjen opplever som vanskelig med gammelt og nytt regelverk og hva vi kan gjøre innenfor våre rammer, og hva bransjen må gjøre selv.

NY GJENNOMGANG
– Hva med de bedriftene som opplever seg uthengt? Er deres reaksjon rimelig etter ditt syn?
– Jeg forstår godt at disse bedriftene reagerer når de feilaktig kommer på en slik liste. Derfor var vi også raskt ute med korrigering i Aftenposten og på nettsidene våre. Vedlegget i rapporten er fjernet inntil vi har gjennomført en siste runde med kvalitetssikring. I og med at det er funnet feil, tar vi en ny, full gjennomgang av alle resultatene og sjekker ut med alle avdelingskontorene våre. Vi har også bedt bransjen om å gi oss tilbakemelding på eventuelle feil. Vi vil deretter foreta en samlet oppdatering og endret versjon.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt