Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Kroken på døra for Norturas Otta-anlegg

Kroken på døra for Norturas Otta-anlegg

Det hjalp ikke med massive protester både fra ansatte, lokalbefolkning og Nortura-bønder i Gudbrandsdalen: Nortura legger ned slakterianlegget på Otta.

Det er klart etter at konsernstyret i Nortura som forventet besluttet å avvikle på Otta. Nortura-styret mener flyttingen av slakteriaktiviteten på Otta til Rudshøgda gir en innsparing på drøyt 30 millioner kroner årlig. Det er med andre ord et ledd i å redusere overkapasitet og bedre lønnsomheten i selskapet at, Nortura-styret har gått til det drastiske skritt å legge ned på Otta. For øvrig et anlegg som gjennom mange år har bidratt positivt inn i kjøttsamvirkets regnskaper.

Bønder i Gudbrandsdalen vil starte eget slakteri om Nortura legger ned på Otta (Nationen - 3.12.2019) 

Det var i mai i år at en arbeidsgruppe ble satt ned for å se nærmere på sparepotensialet ved å legge ned på Otta. Utgangspunktet var å undersøke eventuelle kostnadsbesparelser ved å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder, samt samle skjæring av gris på færre anlegg.

Konsernstyret har nå behandlet utredningen og har besluttet å avvikle skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg. Samtidig har konsernstyret altså besluttet å oppgradere storfeprosessen (fjøs, slakting og skjæring) på Rudshøgda, og avvikle Nortura Otta.

- Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn. En vond sak, men vi mener vi må ha færre anlegg fremover for å skape lønnsomhet for selskapet og bonden, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

Arne Einar Olaussen startet Bø Gårdsslakteri da Nortura la ned (Nationen 2.12.2019)

Totalt 78 medarbeidere settes i omstilling. Dette fordeles med 15 ansatte på Rudshøgda og 63 ansatte på Otta. Allerede fra i dag starter prosessen for å hjelpe hver enkelt medarbeider i omstilling til veien videre, og over i ny jobb enten i eller utenfor Nortura.

Nedleggelsen av Otta-anlegget vil skje i løpet av 2020.

Les mer om denne saken i de neste utgavene av bladet Kjøttbransjen og bladet Kjøtt- og eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt