Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Krevende og intenst første år

Krevende og intenst første år for Hasvang Vaag

– Et krevende år, men også et år med oppturer og flere gledelige hendelser.

Trine Hasvang Vaag skal ta Nortura inn i framtida, samt sikre bondens inntektsgrunnlag.

Trine Hasvang Vaag (48) har vært styreleder i Nortura et drøyt år nå og i dette intervjuet med Kjøttbransjen utdyper og oppsummerer hun noe av det som har skjedd i løpet av dette året.

OVERTOK ETTER SVEBESTAD
Styrelederen ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og i fjor overtok hun styreledervervet etter Sveinung Svebestad. Hun innrømmer at det å overta ledervervet etter en så garvet leder som Svebestad, samtidig som 2017 ble et økonomisk svakt år for Nortura, var utfordrende.

– Vi hadde og har fortsatt overdekning i flere produksjoner og det er selvsagt krevende for oss. Dessuten bidro distribusjonsløsningene med de store dagligvarekjedene Coop og NorgesGruppen til betydelige kostnader. Dette var distribusjonsavtaler helt tilbake til 2006 og stikkordet var matsvinn. Alt dette slo negativt ut på resultatet for 2017. «Dilemmasaker» har dessverre blitt en del av hverdagen. I en så stor organisasjon som vår, er det nemlig mange kryssende interesser. Derfor blir det så viktig å til enhver tid gjøre de riktige vurderingene, sier Hasvang Vaag.

Her kan du se Norturas medaljefangst i NM i Kjøttprodukter tilbake til 2010.

VANSKELIG AFGHANISTAN-SAK
– Saken med Afghanistan-eksporten av sauekjøtt var vel ikke akkurat en sak du ønsket å få på ditt bord så tidlig i din styreleder-karriere?
– Det har du helt rett i. En svært kinkig sak, der vi i Nortura i utgangspunktet var sikker på at vi var på trygg grunn. Vi fikk signaler fra Landbruksdirektoratet om at det var innenfor regelverket å eksportere sauekjøtt på visse betingelser, men Omsetningsrådet var ikke av samme oppfatning. Nå har vi lagt saken død og tatt kostnadene vi hadde ved denne eksporten.

– MARKEDSADGANG VIKTIG
– Hvor problematisk opplever du at overproduksjonen av svin- og lammekjøtt er akkurat nå?
– En veldig vanskelig situasjon for mange bønder – særlig unge motiverte svinebøndene som er på et tidlig stadium i sin yrkeskarriere. Å gjøre en helhjertet jobb for å snu dette, blir svært viktig. Her føler jeg at hele bransjen står sammen. Adgang til det dagligvaremarkedet er avgjørende for oss. I en situasjon med overproduksjon, er det krevende når forbrukeren ikke får tilgang til produktene i butikk. Vi kan ikke bestemme hva forbrukeren skal finne i butikkhyllene, men vår jobb er å produsere så konkurransedyktige og spennende produkter at kjedene ønsker å ta inn våre produkter. Fravær eller problemer med denne markedsadgangen, påvirker vår bunnlinje, en bunnlinje jeg absolutt ikke er tilfreds med om vi legger 2017 til grunn. Nå jobber vi veldig målrettet for å rette opp den økonomiske smellen vi fikk i fjor.

Svekket resultat for Nortura i 2017 (15.02.2018)

BEDRE SAMARBEIDSÅND
– Hva med lyspunkter i ditt aller første år som styreleder? Noen slike ble det vel?
– Så avgjort og særlig det faktum av næringskomiteen på Stortinget gikk inn for lov om god handelsskikk, gledet meg. Det er også all grunn til å glede seg over at samarbeidsånden i vår bransje synes å bare bli bedre og bedre. Jeg opplever bestemt at det er flere samarbeidspunkter mellom KLF og Nortura i dag enn det var for ti år siden. Samarbeidsklimaet har blitt stadig bedre og et eksempel på det er jo etableringen av Animalia AS. Kjøttbransjen leter hele tiden etter områder hvor vi kan samhandle, samtidig som vi konkurrerer fullt ut i markedet.

Forener krefter i nye Animalia AS (02.01.2018 - kjottbransjen.no)

- Jeg vil også trekke fram det faktum at vi fikk Stortinget til å «ramme inn» det arbeidet som Omsetningsrådet er satt til å gjøre. Det vil si etablere et klarere og enklere regelverk. Det kan bidra til at vi som markedsregulator får bedre verktøy til å utføre den jobben vi er satt til å utføre. Årets jordbruksavtale vil også kunne legge bedre til rette for en bedre  markedsbalanse og derved bedre bondens økonomi, understreker Norturas styreleder.

Nortura og KLF enige om ny ordning for markedsbalansering (25.08.2016 - kjottbransjen.no)

UTDANNET ØKONOM
Trine Hasvang Vaag er fra Snåsa i Nord-Trøndelag, og driver melk- og kjøttproduksjon fra odelsgården. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon, men har i tillegg grunnfag både i privat og offentlig rett fra UiO.

– Hva er din ambisjon med Nortura som selskap?
– Min hovedambisjon er å ta Nortura inn i framtida, samt sikre bondens inntektsgrunnlag. Vi har 18 300 eiere (bønder) og det å få lov til å representere så mange dyktige bønder er både morsomt og inspirerende. Vår organisasjon består av utrolig mange dyktige mennesker, som jeg har en genuin glede av å være en del av.

FLYTTET SOM 17 ÅRING
Trine Hasvang Vaag flyttet til Snåsa fra Bærum som 17 åring. Hun har alltid vært fristet av bondelivet og da hun fikk mulighet til å overta familiegården i Snåsa, var hun ikke i tvil. I tillegg til å drive gård med kombinert kjøtt og melkeproduksjon, har hun hatt en rekke tillitsverv i Norges Bondelag, både lokalt og nasjonalt. Hun har dessuten sittet i styret i Innovasjon Norge sin avdeling i Nord-Trøndelag og vært aktiv som lokalpolitiker.

MANNSDOMINERT NÆRING
– Du er en av svært få kvinner med styreverv i landbrukssamvirkene og kun Nortura og Felleskjøpet av de 16 landbrukssamvirkene har kvinnelig styreleder. Hva skyldes det tror du?
– Jeg tror det skyldes at landbruket er en mannsdominert næring, og da er det kanskje ikke så underlig at det er færre kvinner å velge mellom til tillitsverv. Jeg er usikker på hva som kan gjøres for å få flere kvinner til å si ja. Men noe av utfordringen er at kvinner også i dagens likestilte samfunn, ofte har ansvaret for hus og hjem. Engasjement tar tid. Jeg kjenner godt på  den dårlige samvittigheten, sier Trine Hasvang Vaag som er ukependler mellom Oslo og Snåsa i Nord-Trøndelag.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt