Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Kraftfull utvikling for Den Stolte Hane

Kraftfull utvikling for Den Stolte Hane

De aller siste regnskapstallene (andre kvartal i år) for det fellesnordiske fjørfekonsernet Scandi Standard, viser at den norske delen (Den Stolte Hane) er den mest lønnsomme i konsernet.

– Kyllingkategorien har utviklet seg veldig positivt i markedet, og vår posisjon har styrket seg i norsk handel, sier Fredrik Strømmen. Her med to innovative produkter.

Ansatte og ledelse i Den Stolte Hane har all mulig grunn til å være stolte over utviklingen i selskapet. Fra 2016 til i fjor økte resultatet med drøyt 20 millioner kroner til 105,2 millioner kroner.

Ser vi utviklingen fra det svake året i 2015, er  fjorårsresultatet fire ganger bedre. Og også omsetningen viser klar økning. 33 millioner kroner økte omsetningen med fra 2016 til 2017 og endte på drøyt 1,4 milliarder kroner.

Den Stolte Hane er regjerende Norgesmester i delikatessepålegg. Se alle utmerkelsene deres fra NM i Kjøttprodukter her.

BUNNÅR I 2015
– Dette er en svært gledelig utvikling og den har fortsatt i år. Status for første halvår 2018 er at netto-omsetningen i Norge økte med fem prosent, til 393 millioner kroner. Den justerte driftsmarginen ble forbedret til 8,4 prosent sammenlignet med åtte prosent i andre kvartal i fjor. Den norska virksomheten er i dag den mest lønnsomme i konsernet, og den positive utviklingen har først og fremst blitt oppnådd gjennom investeringer i produksjonen basert på «best practice» i konsernet. Dessuten har produktsortimentet blitt styrket vesentlig. Det er vi selvsagt svært tilfreds med og jeg tror helt sikkert at vi framover fortsatt vil se en stabil utvikling i selskapet, sier Fredrik Strømmen. Han er ansvarlig for det norske markedet og sitter dessuten i ledergruppen til Den Stolte Hanes skandinaviske morselskap Scandi Standard.

Den Stolte Hane er rustet for framtiden (Bladet Kjøttbransjen - 23.05.2017)

TAPTE ICA
Det svake året i 2015 var i hovedsak et resultat av at Den Stolte Hane tapte posisjonen i dagligvarekjeden Ica. Kjeden sluttet å kjøpe egg og kylling fra Den Stolte Hane og dermed mistet det Strømmen omtaler som en av sine viktigste kunder.

Den Stolte Hane er i dag hovedleverandør til Coop-kjeden, og har nær 20 prosent andel hos NorgesGruppen. Markedet for kylling i butikk økte i 2017 med tre prosent i verdi fra året før. Kjøleprodukter økte med fire prosent, mens verdien for frossenprodukter falt.

– Kyllingkategorien har utviklet seg veldig positivt i markedet, og vår posisjon har styrket seg i norsk handel. For vårt selskap framover, handler det om nyskaping og innovasjon, med nye produkter og konsepter, sier han.

DEL AV KYLLING-GIGANT
Det er altså det svenskeide selskapet Scandi Standard som eier Den Stolte Hane, etter et oppkjøp for fem år siden. Scandi Standard er den desidert største kyllingaktøren i Norden, med virksomheter både i Sverige, Danmark, Norge og Finland. I fjor
kjøpte Scandi Standard det største selskapet i det irske kyllingmarkedet, Manor Farm med over 900 ansatte og nylig sikret den nordiske kyllinggiganten seg 51 prosent av aksjene i det danske selskapet Rokkedahl Foods gjennom sitt danske datterselskap Danpo.

BEST DRIFTSMARGIN
Det er altså Den Stolte Hane som har størst driftsmargin i Scandi Standard-konsernet. Den lå på 8,2 pst. i fjor, som er opp fra 6,6 pst. året før.

– Den positive utviklingen er også et resultat av økt effektivitet i produksjonen. Investeringer de to siste årene og spesialiseringen av de to hovedanleggene har dessuten bidratt positivt, fastslår Fredrik Strømmen.

De to hovedanleggene ligger Jæren og i Vestfold. Anlegget på Jæren produserer i dag alle stykkede produkter og anlegget i Stokke alle foredlede produkter. Den Stolte Hane har også et eggpakkeri i Ski.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 7, 2018.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt