Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Kjøttspisere blir klokere og raskere

Kjøttspisere blir klokere og raskere

KØBENHAVN: En studie fra Det Biovidenskabelige Fakultet og Rigshospitalet i København viser at høyt og regelmessig proteininntak gir mennesker både raskere oppfattelsesevne og en kortere reaksjonstid.

Jens Kondrup

Forbedret reaksjonsevne: Kjøtt øker evnen til å ta raske beslutninger, fastslår professor og overlege Jens Kondrup ved LIFE og Det Biovidenskabelige Fakultet.

Resultatet fra forsøket er unikt i den forstand at det er første gang at et observert proteininntak over lang tid viser en vedvarende positivt effekt på individets kognitive egenskaper og reaksjonsevne. Effekten viser seg ved at visse signalemner i hjernen stimuleres gjennom det forhøyede
inntaket av protein.

Forsøkspersonene, 23 friske menn i alderen 19–31 år, ble delt inn to grupper. En gruppe fikk i løpet av tre uker og tre ganger om dagen i forbindelse med måltider en spesiell proteinrik kost basert på animalsk protein, i første rekke i form av storfe, – svinekjøtt og melk. Medlemmene
i denne gruppen konsumerte ca. tre gram pr. kilo kroppsvekt om dagen. Den andre gruppen inntok protein basert på det som normalt anbefales i generelle kostholdsråd i de nordiske landene. Det vil si 1,5 gram pr. kilo kroppsvikt pr. dag.

Høyt proteininntak
Professor Jens Kondrup, ved LIFE og Det Biovidenskabelige Fakultet og overlege ved Ernæringsenheten på Rigshospitalet i København håper at studien om protein blir fulgt opp og lagt merke til av andre vitenskapelige instanser.

– Nå har vi testet menn og det ville vært interessant å se om studien får samme utfall når det gjelder kvinner. Også gruppen eldre personer ville vært interessant å teste. Denne gruppen personer ville trolig kunne få et enda større utbytte av et økt proteininntak enn hva forsøksgruppen
hadde. Tidligere studier vi har gjort har vist tydelig sammenheng mellom forbedret reaksjonstid og forhøyet fysisk livskvalitet. Den forbindelsen skulle vært interessant å få ytterligere styrket, sier Jens Kondrup.

Den økte proteinmengden påvirket ikke i nevneverdig grad de rent fysiske prestasjonene hos forsøkspersonene.

– Men innenfor ekstreme reaksjonsidretter som eksempelvis bordtennis, skulle økt proteininntak kunne ha en betydelig effekt. Men det har vi ikke undersøkt.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 3. 2012.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt