Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Kjøttbransjens Elitelag skal revitaliseres

Kjøttbransjens Elitelag skal revitaliseres

Noen i bransjen som føler seg inspirert og motivert til å gå inn som medlem i den «nye utgaven» av kjøttbransjens Elitelag? I så fall ligger nå veien åpen.

Rekruttering og positiv synliggjøring av kjøtt- og fjørfeindustrien er et felles anliggende for bransjen. I erkjennelsen av dette, ønsker NHO Mat og Landbruk og Animalia å revitalisere Kjøttbransjens Elitelag. Laget skal desentraliseres og aktivitetene rendyrkes mot rekruttering, og bedriftene må ta en aktiv rolle i arbeidet.

Etablert i 1993
Kjøttbransjens Elitelag ble stiftet i 1993. Hovedmålet var å profilere bransjen internt og eksternt, samt øke fagstoltheten og rekrutteringen til bransjen. Laget hadde med andre ord en «indremedisinsk» funksjon, hvor dyktige fagarbeidere kunne få en arena for å utvikle seg faglig samtidig som de var med å synliggjøre sitt eget fag, bedriften og bransjen.

– I år skal Kjøttbransjens Elitelag omstruktureres. Fra dagens modell med 10 medlemmer som deltar i maksimum fire år, skal laget nå bestå av seks personer og uten tidsavgrensning. I hver region ønsker vi to medlemmer, en fra Nortura og en fra privat kjøttbransje, eventuelt fra dagligvarehandelen for å ivareta butikkslakterfaget. Elitelaget skal ha en regional forankring, og regionene blir Øst-, Vest- og Midt-Norge. En slik fordeling i tre regioner gir et lag med seks medlemmer, som dekker de vesentligste områdene hvor kjøtt- og fjørfebransjen er lokalisert, bortsett fra Nord-Norge, forteller spesialrådgiver Utdanning og Kompetanse i NHO Mat og Landbruk, Espen Lynghaug.

Utvidet nettverk
Den viktigste suksessfaktoren vil være å ta inn medlemmer som er engasjert og ønsker å bruke tid på rekruttering og synliggjøring. Det er viktig at de nye medlemmene er selvgående og utadvendt.

– Tidligere medlemmer på Elitelaget, eller andre som allerede har utmerket seg lokalt i arbeidet med rekruttering og synliggjøring, er svært velkomne på laget. Det er viktig at bedriftene stiller seg bak søknaden og ønsker å frigi en medarbeider til utadrettet virksomhet, poengterer Lynghaug.

Henvendelser om deltagelse, og mer informasjon kan man få hos spesialrådgiver Espen Lynghaug i NHO Mat og landbruk.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt