Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Jærkylling-produsent klar for første innsett

Jærkylling-produsent klar for første innsett

For å makte å levere det kyllingkvantum markedet etterspør, er Jærkylling nå i ferd med å bygge opp sitt eget korps av produsenter. Thor Ove Vistnes fra Randaberg er den aller første av fem produsenter som bygger helt nytt for å være best mulig forberedt.

Om tre uker vil det aller første innsett av kyllinger være på plass i det nye driftsbygget på gården lengst nord på Jæren. Det vil si 21 500 daggamle kyllinger på et produksjonsarel på 1200 kvadratmeter. Vistnes legger opp til fem innsett i år og med det blir han en viktig brikke i Jærkyllings satsing på eget råstoff til sin foredlingsaktivitet på Nærbø. I dag kjøper Jærkylling det aller meste av sitt råstoff fra Nærbø Kyllingslakt AS som eies av Nortura og Jærkylling med halvparten hver. Men kyllingene kommer fra Nortura-produsenter. Det blir det en endring på nå.

Fem millioner
– Jeg har investert nær fem millioner kroner i dette kyllinghuset og for meg er det selvsagt en stor satsing. I første omgang må jeg ha en jobb i tillegg til å være kyllingbonde. Det bl.a. for å makte å nedbetale gjelden i løpet av 15 år. Med et dekningsbidrag på mellom fem og seks kroner pr. kylling, tror jeg det er fullt mulig. Kyllingmarkedet tror jeg er i fortsatt vekst og jeg har stor tro på det samarbeid jeg nå har innledet med Jærkylling, sier Vistnes.

I tillegg til kyllingproduksjon, har han 20 ammekyr av Charolaise-typen. Gården er på 75 mål og Vistnes har leid ut sin melkekvote på 125 000 tonn.

Fellesfølelse
Han overtok gården i januar for to år siden etter at faren gikk bort. Visnes hadde i utgangspunktet planer om å bli lærer, men valgte å kullkaste disse planene.

– Nå ivrer jeg etter å komme i gang med dette. Jeg har fått svært god oppfølging av Jærkylling hele veien og Hallstein Bø har virkelig klart å skape entusiasme rundt denne kyllingsatsingen. Jeg føler vi er en gruppe produsenter som har en stor grad av fellesfølelse, selv om vi er selvstendige leverandører. Dette ser veldig bra ut, konstaterer Vistnes.

20 produsenter
Og han får full støtte av daglig leder Hallstein Bø på Jærkylling. Bø har brukt mye ressurser på å rekruttere nye produsenter og akkurat nå er fem produsenter i ferd med å oppføre sine nye kyllinghus, mens fire andre er i en planprosess. I tillegg til disse ni, har Jærkylling siden i august
2011 mottatt kylling fra 11 produsenter som tidligere var tilsluttet Prima Gruppen. Disse har i gjennomsnitt levert 150 tonn kylling pr. måned de siste åtte månedene. Men Bø fastslår at en ny æra nå innledes når helt nye produsenter starter nærmest med blanke ark.

Trenger mange nye
– I øyeblikket klarer vi ikke å få dekket hele vårt behov via Nærbø Kyllingslakt. Og med en forventet forbruksvekst på fem–seks prosent pr. år de nærmeste årene, er det svært viktig for oss å få på plass de nye produsentene så raskt som mulig.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr. 3 2012

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt