Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / – Investeringer i design er lønnsomt

– Investeringer i design er lønnsomt

Hvor attraktivt oppleves ditt produkt for forbrukeren og hvordan kan du bruke design som virkemiddel til å øke attraktiviteten?

– Design representerer merkevarens verdier og personlighet og hjelper kundene til å skille produktene fra konkurrenten, fastslo Tone Elise Steig på Kiel-konferansen.

Disse spørsmålene sto sentralt da strategisk rådgiver Tone Elise Steig i Oslo-firmaet Strømme Throndsen Design beskrev viktigheten av design og kreativ tenking rundt produktpresentasjon.

IDENTIFISERER OG FORMIDLER
– Design representerer merkevarens verdier og personlighet og hjelper kundene til å skille produktene fra konkurrenten. Men design identifiserer og formidler også bedriftens verdier på en ensartet måte hver gang. Dessuten representerer god design en mulighet til å bygge konsistens over tid, påpekte Steig i sitt innlegg på Kiel-konferansen.

– HANDLER OM SYNLIGGJØRING
Ettersom konferansen hadde fått arbeidstittelen «sjøveien til bedre marginer» forklarte hun hvordan design kan bidra til økt omsetning og bedre marginer:
– Design handler om å øke fokus på pluss-siden. Det handler om å synliggjøre bedriftens og produktets funksjonelle, emosjonelle og kulturelle verdier gjennom bedriftens profil og emballasje. Historiefortelling står sentralt. Dersom en klarer å synliggjøre verdiene, skaper en større spillerom for prisøkninger og derigjennom muliggjøres også bedre marginer.

Det er avgjørende å kjenne forbrukeren og kunden: Hva er de opptatt av og hvem er de? Design er et virkemiddel til å treffe kunden og forbrukeren og representerer et konsistent møte med produktet og bedriften over tid. Investering i design er lønnsomt på kort og lang sikt, fastslo Steig.

TRE VERDIER
Hun vektla ulike verdier ved produktene og grupperte i funksjonell verdi, emosjonell verdi og kulturell verdi. I kategorien kulturell verdi trakk hun fram kjøttbedriften Hovden. Bedriften er tuftet på en 100 år gammel gård fra Hovden i Setesdal. Produksjonen er basert på tradisjonelle oppskrifter fra lokalmiljøet og målsetningen er å bli den «lokale helten» når det gjelder mat og matopplevelser.

KONSISTENS VIKTIG
– Langsiktighet og konsistens er to viktige stikkord og her har Hovden opplagt truffet en nerve. Alle møter med merkevaren er med på å skape et etterlatt inntrykk i hodet til kundene. Konsistens er derfor avgjørenrer et konsistent møte med produktet og bedriften over tid. Investering i design er lønnsomt på kort og lang sikt, fastslo Steig.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 2. 2016

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt