Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Ikke kreft av å spise rødt kjøtt likevel?

Ikke kreft av å spise rødt kjøtt likevel?

Ny forskning konkluderer med at en ikke har sikre svar på om rødt kjøtt og behandlet kjøtt i seg selv fører til kreft.

Forskning.no melder at helsemyndighetene mener vi bør begrense spising av rødt kjøtt. De offisielle norske kostrådene anbefaler at vi skal begrense spising av rødt kjøtt og behandlet kjøtt til 500 gram i uka.

Små grep, stor forskjell - Helsedirektoratets kostrådsbrosjyre.

Grunnlaget for anbefalingen er forskning som tyder på at mye slikt kjøtt kan gi en økt risiko for tarmkreft. Koblingen er overbevisende, mener et ekspertpanel nedsatt av The World Cancer Research Fund.

Men nå har 23 forskere fra Norge og utland, gått gjennom hva slags studier som finnes på feltet, og skrevet en artikkel i tidsskriftet Meat Science, der de trekker fram usikkerhetene på fagfeltet.

De konkluderer med at forskningen ikke har sikre svar på om rødt kjøtt og behandlet kjøtt i seg selv gir tarmkreft. De skriver at vi trenger et bedre grunnlag for kostholdsanbefalinger om rødt kjøtt og behandlet kjøtt.

The role of red and processed meat in colorectal cancer development: A review, based on findings from a workshop. Meat Science paper, publisert på Science Direct 24. februar 2014.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt