Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Grilstad-konsernet på offensiven

Grilstad-konsernet med solid resultatfremgang

Grilstad-konsernet har, etter en lang omstillingsperiode, endelig kommet på offensiven økonomisk. Konsernet fikk en resultatframgang i fjor på hele 60 millioner kroner og resultatet før skatt endte på tett oppunder 70 millioner kroner.

I år gjennomfører Grilstad sin historisk største endring av spekepølsesortimentet, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg som er svært tilfreds med den økonomiske utviklingen i konsernet.

Omstillingsarbeidet i Grilstad er nå avsluttet og effektene av tiltakene som er gjennomført materialiserer seg nå i resultater. Konsernets driftsresultat for 2015 ble på 85,8 millioner kroner mot 24 millioner kroner i 2014. Det gir en driftsmargin på fem prosent. Konsernsjef Odd Arne Dalsegg forklarer resultatfremgangen i fjor med betydelig lavere personal- og driftskostnader i anleggene.

13 FABRIKKER AVVIKLET
– I 2014 la vi ned våre to siste anlegg og da var siste fase i vårt omfattende produksjonsstruktureringsprosjekt unnagjort. Nå sitter vi tilbake med fire anlegg i Norge og ett i Sverige. Grilstad har de siste seks årene avviklet 13 fabrikker og redusert antall ansatte i konsernet med ca. 450 årsverk. I fjor fikk vi effekten av dette og vi har nå etablert et kostnadsnivå som har styrket vår konkurransekraft betydelig innenfor alle salgskanaler.

Prosessen har vært gjennomført i nært samarbeid med de ansatte og de ansattes innsats og vilje til omstilling i denne perioden har vært stor og jeg vil takke for innsatsen i en krevende fase for konsernet, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg.

Her ser du Grilstad AS sin medaljefangst i NM siden 2010
Her ser du Grilstad Storkjøkken sin medaljefangst i NM siden 2010

OGSÅ OVERSKUDD I SVERIGE
– Hva med anlegget i Östersund i Sverige? Det har vel til tider voldt dere en hel del hodebry?
– Östersund-anlegget har de tre siste årene gått med overskudd. Men det er riktig at vi har hatt flere «magre år» i Sverige. Nå er dette blitt et rent spekematanlegg og vi har stor tro på framtiden også her, påpeker Dalsegg.

500 ANSATTE
– Ser dere nå muligheter for satsing/utbygging ved de øvrige anleggene og ikke bare kutt?
– De siste syv–åtte årene har vi bygd ned kapasitet og halvert staben. Det vil si at vi i dag sitter tilbake med rundt 500 ansatte i våre fem anlegg. Litt betegnende for dagens situasjon er det at vi nå er i gang med å utvide og bygge nytt på Stranda. Grilstad-konsernet har med andre ord nådd en milepæl ved at vi for første gang på mange år, bygger opp istedenfor å bygge ned.

REDUSERT OMSETNING
Omsetningen i Grilstad i fjor ble på 1,7 milliarder kroner, det vil si seks prosent lavere enn året før. Fallet i omsetning forklares i hovedsak med redusert salg av handelens egne merker (EMV). Innen merkevareområdet er utviklingen god. Grilstads markedsandel på spekevarer økte fra 43,3 prosent til 44,1 prosent i 2015. I 2016 gjennomfører Grilstad sin historisk største endring av spekepølsesortimentet med mer forbrukertilpassede pakningsstørrelser.

Grilstad markedsandel for fryste hamburgere falt noe i løpet av året, men fortsatt er de markedsleder i denne kategorien med en andel på 53 prosent. Offensive tiltak i denne kategorien skal bidra til ny vekst i 2016. Grilstad storkjøkken viser også fin framgang og lanserer en rekke nye konsepter i år, avslutter konsernsjef Odd Arne Dalsegg.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Nøkkelord: Grilstad, spekemat, omstilling
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt