Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Gårdsand først i Europa med gassbedøving

Gårdsand først i Europa med gassbedøving

Bedriften Gårdsand i Vestfold er først ute i Norge og i Europa med gassbedøving av and i forbindelse med slakting. Metoden har så gode dyrevelferdsmessige effekter at en fransk delegasjon er ventet til bedriften i løpet av året for å studere hva Gårdsand har gjort.

Driftssjef Gunn Hege Hardus i Gårdsand slakter 4000 and pr. uke.

Karbondioksid som gass i forbindelse med bedøving av gris og kylling er i dag vanlig. Lenge trodde man at gassing ikke ville fungere på and, ettersom ender jo er svært dyktige på å holde pusten lenge. Ved installasjonen av gassbedøver fra det nederlandske selskapet Meyn i 2016, testet Gårdsand, sammen med Meyn, hvilket bedøvingsprogram som passet best for and. Ved å forlenge 20 sekunder i første nivå i første fase, og 20 sekunder i siste fase, fant de en god total syklus. Men siden det ikke er andre som bruker gass som bedøving på and, tok det tid før Vestfold-bedriften gikk videre med prosessen. Høsten 2019 satte Gårdsand i gang for fullt i tett samarbeid med nøkkelfolk fra Animalia. Resultatet ser vi nå: gassbedøving av and er i kommersiell drift.

50 PROSENT FORBEDRING
– I august i fjor ble de aller første endene slaktet ved hjelp av denne metoden. Og et halvt år senere kan vi slå fast at dette har vært svært vellykket. Først og fremst knyttet til dyrevelferd ettersom vi har langt færre tilfeller av dyr som ikke er godt nok bedøvet i forbindelse med slakteprosessen. Tallgrunnlag fra da vi bedøvde endene med elektrisitet, kontra nå med gass, viser at det er ca. 50 prosent færre ender som ikke er tilstrekkelig bedøvet, forteller driftssjef Gunn Hege Hardus i Gårdsand.

4000 AND PR. UKE
Vestfold-bedriften slakter rundt 4000 ender i uka, det vil i gjennomsnitt si 200 000 ender i året. Å benytte gass til avliving bidrar til mindre støy, mindre støv og mindre stress i forbindelse med slaktingen. Operatørene slipper å håndtere levende dyr  som skal henges opp Det hele foregår stille og fredelig for både dyr og mennesker, og man unngår bl.a. vingebrudd og andre skader som kan oppstå når en og en and blir håndtert.

LENGRE BEDØVINGSTID
– Prosessen tar litt lengre tid med and, sammenlignet med kylling i forbindelse med bedøving. Vi snakker om rundt 40 sekunder Det fordi ender er litt mer urolige enn kylling i den første fasen av bedøvingen. Derfor gjennomfører vi bedøvingen i flere  faser. Alt for å gjøre prosessen så human og dyrevennlig som mulig. Et viktig poeng med gassbedøving er at operatørene enklere kan oppdage om en enkelt and ikke er tilstrekkelig bedøvet. Vi bruker en person mer i slakteprosessen med and, men det er det absolutt verdt.

SKEPSIS I MATTILSYNET
– Hva med det faktum at ender jo er flinke til å holde pusten enn f.eks. kylling. Har det skapt utfordringer?
– Nei, det har ikke vært noe problem for oss. Det at vi gasser i flere faser og bruker noe lengre tid på and enn kylling, gjør at dette har gått greit.

– Har dere møtt noen form for motstand fra Mattilsynet?
– Jeg kan vel si det slik at Mattilsynets folk ikke har vært direkte negative, men at de har vært skeptiske til dette. Men vi har samarbeidet godt hele veien og ikke på noen måte blitt motarbeidet. Det kan ha sammenheng med at vi har brukt ekspertise fra Animalia i stor utstrekning. Her har vi fått mye støtte og hjelp, bekrefter driftssjefen på Gårdsand som begynte i bedriften for ett år siden etter 17 år i Nortura.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt