Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Går mot stort overskudd av egg

Går mot stort overskudd av egg

Norturas prognose for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg.

Med bakgrunn i historisk høye klekketall, går vi nå inn i en periode med stor overproduksjon av egg. Prognosen viser et overskudd på om lag 2000 tonn, skriver Nortura
– Vi opplever at det er interesse for å starte opp med eggproduksjon. Ytterligere nyetableringer av eggproduksjon nå, vil resultere i overproduksjon og svak økonomi for eggprodusentene i lang tid fremover, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Bak en prognosert overdekning på 2000 tonn ligger det en økning i tilførslene på om lag 3,5 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med i underkant av en prosent neste år.

SVÆRT KREVENDE FOR SVIN
Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. Prognosen for 2019 viser et overskudd av gris på 2500 tonn. Dette er lavere enn for 2018 som følge av slakting av lett gris og at svinebøndene har redusert insemineringen siden mai i år.

– Det er gledelig at svinebøndene har redusert insemineringene nå i år, og dette må fortsette. Vi skal heller ikke glemme at vi har nesten 6000 tonn med gris på reguleringslager i tillegg til overskuddet i 2019, så produksjonen fortsatt alt for høy. Vi anslår at det er om lag 4000 purker for mange nå, sier Skulberg.

FRARÅDER NYETABLERINGER I STORFE
Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget, skriver Nortura. Satsingen på økt produksjon av storfekjøtt har gitt resultater, og for 2018 er underskuddet ned mot 3000 tonn. Tørken i sommer gjorde at det ble slaktet flere storfe. Dette gir en nedgang i produksjonen i 2019. Prognosen viser et underskudd på 4900 tonn for 2019 etter at importkvotene er tatt inn, dvs. om lag uendret fra forrige prognose, skriver Nortura.

– Utfordringen når det gjelder storfe er at vi er inne i en trend der produksjonen øker samtidig som salget går tilbake. Engrossalget av storfe har gått tilbake med to til tre prosent de siste to årene. Med bakgrunn i de søknader som Innovasjon Norge allerede har innvilget er det i praksis ikke rom for nyetableringer innenfor storfe nå, sier Skulberg.

MYE SAUEKJØTT PÅ LAGER
Salget av lam har økt i 2018, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 vider en svak underdekning på 250 tonn isolert for året.

– Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som vi må omsette i det norske markedet. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier Ole Nikolai Skulberg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver annen måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Nøkkelord: nyetablering, overskudd, egg, svin, sau
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt