Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / En kvart million frossenpizza pr. døgn

En kvart million frossenpizza pr. døgn

Hver eneste dag gjennom hele året forlater nær 250 000 pizzaer de to Stabburet/Orklaanleggene på Stranda. Kjøttbransjen har besøkt det nyeste og mest moderne av de to anleggene.

Fabrikksjef Hans Jørgen Langelo er svært tilfreds med at det nå skal investeres betydelige beløp i forbindelse med samordning av pizza-produksjonen på Stranda.

Det spises årlig omtrent 47 millioner frossenpizza i Norge, og 35 millioner av disse er Stabburet/Orklas varianter av Grandiosa og Big One. Det har fabrikksjef Hans Jørgen Langelo ved Stabburets Stranda-anlegg selvsagt ingenting imot. Han har ansvar for et anlegg som er ett av verdens mest avanserte både hva logistikk, effektivitet og mattrygghet angår. Og i løpet av de nærmeste fem årene skal det satses 500 nye millioner for å gjøre pizzaproduksjonen enda mer effektiv og strømlinjeformet.

4000 NYE KVADRATMETER
– Poenget er å få samlet pizzaproduksjonen i ett anlegg. Det betyr at vårt nyeste anlegg her på Stranda skal utvides med rundt 4000 kvadratmeter. Dette vil øke kapasiteten kraftig og samtidig forbedre konkurransekraften. Staben på 180 ansatte vil forbli uendret og det også noe av poenget. Det vil si bli mer automatiserte i det vi foretar oss. Investeringsløftet vi nå står foran, blir det største noensinne på Stranda, sier Langelo.Han har 33 års fartstid ved Orklas anlegg på Stranda, de siste 10 årene som fabrikksjef.

SPESIELL FORHISTORIE
Historien bak pizza-satsingen på Stranda er litt spesiell. På slutten av 1970-tallet trengte Stabburets fabrikk på Stranda flere ben å stå på, og tanken om å starte pizzaproduksjon ble lansert. Pizza var et forholdsvis nytt fenomen i Norge for 35 år siden og selv om det fantes noen varianter i frysedisken, ble dypfryst pizza sett på som mat for spesielt interesserte. Tanken med Grandiosa var å lansere en pizza som alle kunne like og som hadde en jevn kvalitet som folk kunne stole på. I tillegg skulle størrelsen være slik at flere kunne spise den sammen.

10 TONN KJØTTRÅVARE PR. DAG
Men det først på 90-tallet at salget virkelig tok av, og Grandiosa ble en «tungvekter» i norske dagligvarebutikker. I perioden 1993–2000 ble salget mer enn fordoblet. Fra 2001 til 2011 doblet salget av Grandiosa seg igjen – målt i forbruker-kroner. Dette kom blant annet av at Grandiosa ble lansert i flere nye varianter. I snakker vi om et 40 talls ulike pizza-varianter. Et slikt pizza-volum krever en hel del råvarer og hver eneste dag går det med 10 tonn kjøttråvarer i produksjonen. Denne råvaremengden blir produsert ved Stabburets anlegg i Fredrikstad og fraktes til Stranda ved hjelp av to vogntog pr. uke.

GOD LOGISTIKK
På spørsmål om ikke denne råvaren heller kunne vært foredlet på Stranda, svarer fabrikksjef Hans Jørgen Langelo kort og fyndig.
– Vi er bekvem med den logistikk og struktur vi har i dag på råvaresiden. Det er i forbindelse med sluttproduksjonen her på Stranda vi først og fremst har et forbedringspotensial. Og det skal vi nå utnytte maksimalt, avslutter Langelo.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt