Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Den Stolte Hane er rustet for framtiden

Den Stolte Hane er rustet for framtiden

Drøyt 10 år etter at anlegget til Den Stolte Hane i Stokke i Vestfold ble bygd, framstår det i dag som landets trolig mest moderne innenfor grilling og bearbeiding av kylling.

Vestfold Fugl har vært gjennom en kraftig utvikling de siste årene, bekrefter salgs- og markedsdirektør Niels Otto Hansen.

Den Stolte Hane AS har spesialisert sine to fabrikker, hvor Stokke-avdelingen ivaretar bearbeidede produkter og Jæren-avdelingen de ubearbeidede. Vestfold Fugl er i dag spydspissen og merkevaren til Den Stolte Hane innenfor storhusholdningskanalen.

STERKERE KUNDEFOKUS
Den Stolte Hane og storhusholdning har vært gjennom en kraftig utvikling de siste årene. Ikke bare har man spisset produktporteføljen, men kundefokuset har blitt enda sterkere. Det bekrefter Niels Otto Hansen, salgs- og markedsdirektør med ansvar for storhusholdning/ industri, overfor bladet Kjøttbransjen.

Den Stolte Hanses produkter gjorde det skarpt i forrige NM i Kjøttprodukter. Se vinnerproduktene her.

KUNDERELASJONER
– Innovasjon og fleksibilitet vektlegges i stadig sterkere grad. Den Stolte Hane og merket Vestfold Fugl skal være fleksibel og kundeorientert, hvor vi jobber sammen med kundene. Dette for å oppnå gjensidig erfarings- og kompetanseutveksling. Flere av våre produkter er blitt til nettopp gjennom et aktivt samarbeid med våre kunder. Denne måten å utvikle produkter på, bidrar både til at oppnå større kundetilfredshet, men også sikre volum ved lansering, fastslår Niels Otto Hansen.

TOPP MODERNE
Det er brukt betydelige pengesummer på modernisering og oppgradering av anlegget i Stokke de siste årene. Vi snakker om flere titalls millioner kroner. Det har vært mulig ved at Scandi Standard, Nordens største fjørfeaktør, eier Den Stolte Hane. Nå er maskinpark og anlegg for øvrig, designet for på effektivt vis å foredle fjørferåvaren fra Nærbø på Jæren. Det er nemlig her all slakting i regi av Den Stolte Hane foregår.

UTVIDET SERTIFISERING
Trygg mat er et annet viktig stikkord for Den Stolte Hane og Vestfold Fugl. Også på dette området er det lagt ned store ressurser siden etableringen i 2006.
– Matvaretrygghet er viktig for forbrukeren og er et hovedfokus på fabrikken i Stokke. Som første norske kjøttbedrift i Norge ble vi i 2007 sertifisert etter ISO 22 000. Vi har i dag utvidet sertifiseringen til FSSC 22 000. Sammen med en godkjent konsulent er det foretatt en miljøanalyse og laget handlingsplaner for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp/materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, samt transport og klimaregnskap, sier Hansen.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr. 4, 2017.

Les flere saker fra site utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt