Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bringeland har overtatt lederstolen

Bringeland har overtatt lederstolen i Sandefjord

Han har noen måneders fartstid som leder i Pers Kjøkken i Sandefjord, og har funnet seg godt til rette. Stein Bringeland legger ikke skjul på at han både er motivert og inspirert når han nå avløser Tore Sørensen.

Stein Bringeland kom fra jobb i Scandi Standard og har også ledererfaring fra Vestfold Fugl.

65-åringen fra Larvik, med veterinærbakgrunn, innser at han har fem år igjen av sitt yrkesaktive liv. Disse årene har han planer om å bruke godt i jobben som daglig leder i Pers Kjøkken.

– Jeg kjenner både bedriften og Tore Sørensen godt gjennom mange år som byveterinær i Larvik. Da Tore tok kontakt om denne stillingen, ble jeg derfor både interessert og overveldet. Han ønsket å konsentrere seg mer om eieroppgaver og innkjøp. Derfor ville han ha avløsning. Vi hadde vel tre møter der vi diskuterte rammer og premisser for jobben. Deretter var jeg seks uker i tenkeboksen. Så ble vi enige. På mange måter er vel ringen sluttet for meg nå og magefølelsen er særdeles god, sier Bringeland.

FÅR SPILLEROM
– Hvilke utfordringer ser du i en jobb som denne i en typisk familiebedrift og akter du å endre på ting umiddelbart?
– Gjennom våre samtaler før jeg ble ansatt, fikk jeg slått fast at Tore Sørensen er svært innstilt på at han har en ny og annen rolle i bedriften. Jeg er derfor trygg på at jeg får det spillerommet jeg trenger i min nye rolle. Og for meg vil fabrikkdrift, kvalitetsarbeid og personalutvikling bli sentrale områder. Pers Kjøkken er det jeg velger å kalle en industrialisert håndverksbedrift, og med kjøttprodukter det stilles svært strenge krav til i sluttmarkedet. Derfor er forhold knyttet til mattrygghet så viktig for meg, sier Stein Bringeland.

MYE REISING
Han kommer fra jobb i Scandi Standard og har også ledererfaring fra Vestfold Fugl. I kraft av sin veterinærbakgrunn, har han de siste årene jobbet en hel del med campylobacter-problematikk spesielt og fabrikkvalitet generelt i svenske Kronfågel som er en del av Scandi Standard-systemet. Mye tid ble tilbrakt i Sverige og det bidro til mye reising mellom Sverige og Norge. Nå ser Bringeland fram til en mer normal arbeidstilværelse, ettersom han bor et kvarters gange fra sin nye arbeidsplass.

– Jeg har vel hatt det jeg kan kalle en svært «mobil» arbeidssituasjon de siste fire–fem årene. Vært mye på farten og har også tilbrakt mye tid i Danmark i jobbsammenheng. I det lange løp blir dette krevende, selv om arbeidsoppgavene både har vært motiverende og viktige. Når man – sammen med en stor og dyktig stab i et selskap i stadig utvikling – klarer å løse problemer og skape framgang, blir man selvsagt tilfreds og glad. Noe av denne gleden håper jeg å ta meg inn i den jobben jeg startet på i mars i år.

BYVETERINÆR I LARVIK
– Du arbeidet i mange år i det som den gang het næringsmiddeltilsynet. Var det planlagt?
– Som nyutdannet veterinær hadde jeg i grunnen ingen planer om å jobbe i næringsmiddeltilsynet. Men jeg opplevde gode år som byveterinær i Larvik og hadde et ryddig og greit forhold til de bedriftene som produserte næringsmidler – inkludert Pers Kjøkken. Det handler mye om å kommunisere og skape tillit. Det følte jeg at jeg klarte. På samme måte er det viktig for meg i denne jobben å skape tillit til ansatte og kunder av Pers Kjøkken. Ydmykhet og velvilje er to
viktige stikkord i så måte.

VAR AKTIV ROER
– Det ryktes at du er godt trent og har en helse som skulle tilsi en noe lavere alder? Er det riktig?
– Jeg skal være forsiktig med å karakterisere min egen helse, men jeg kan vel bekrefte at fysisk fostring er og alltid har vært viktig for meg. Som ung var jeg en nokså aktiv roer og var vel en av landets mest lovende junior i en periode. Var medlem av Sandefjord Roklubb og hadde planer om å satse. Men i konkurranse med veterinærutdannelse, tapte roingen. Men jeg har romaskin i kjelleren der jeg bor og bruker den så ofte jeg kan. Jeg beveger meg mye ute i det fri både på sykkel om sommeren og på ski om vinteren. For meg gir det mye energi, både i jobb og privat sammenheng, å være fysisk aktiv. Det har jeg tenkt å fortsette med så langt det lar seg gjøre.

FLERE DILEMMAER
– Hva opplever du som den største utfordringen for en mellomstor kjøttbedrift som Pers Kjøkken anno 2019?
Det er å finne den plassen som er mest fordelaktig i det landskap av bedrifter og kunder vi har der ute. På mange måter opplever jeg mange av de samme utfordringene jeg følte på i min jobb i Vestfold Fugl. Valget mellom hvilke grossister vi skal satse på er bl.a. et dilemma vi står overfor. Produksporteføljen er en annen utfordring. Mye hos oss ligger fast, men vi må hele tiden foreta avveielser. Vi må kort og greit evne å takle markedet i forhold til den produktportefølje vi har.

DYKTIGE ANSATTE
– Pers Kjøkken har utvidet og modernisert mye de siste årene. Det er vel noe som taler til bedriftens fordel?
– Så avgjort. Det er et stort pluss for oss at bedriften nå framstår både som moderne og effektiv. Her må jeg berømme våre dyktige 36 ansatte som gir sine bidrag hver eneste dag. Mitt motto som leder er at våre ansatt skal ha det som trengs av råvarer og teknisk utstyr for å leverer på et solid nivå. Humankapitalen og dens betydning må ikke undervurderes.

Ved Pers Kjøkken skal det være korte kommandolinjer og vi skal raskt evne å rydde opp i eventuelle problemer som måtte oppstå. Klarer vi den målsettingen er
mye av grunnlaget for vellykket drift lagt, fastslår Stein Bringeland.

Han er dessuten klar på jobben som daglig leder i Pers Kjøkken på ingen måte er en type retrettstilling.
– Jeg føler jeg har hatt de beste årene etter at jeg fylte 60 år. Nå håper jeg at Pers Kjøkken får glede av meg fram til jeg runder 70 år. Da må jeg vel innse at sluttstrek blir satt. Men inntil da: full fart framover!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt