Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bli med KLF på velferdsrevisjon!

Bli med KLF på velferdsrevisjon!

Trives grisene i fjøset og hvordan er rutinene om det oppdages sykdom i besetningene? Det er spørsmål spesialveterinær svin i KLF, Karl Kristian Kongsted, vil ha svar på når han gjennomfører velferdsrevisjon i svinefjøs.

Tørt liggeareal og godt med strø hos bonde Håkon Stenseth.

En av KLFs tjenester er velferdsrevisjon i grisebesetningene.

- Å komme utenfra kan noen ganger være en fordel, sier Karl Kristian Kongsted som er spesialveterinær på svin. - Vi starter med blanke ark, og jeg kan benytte erfaringer og løsninger jeg har sett andre steder i landet. Jeg kommer inn som et supplement til slakteriets egne produsentrådgivere, og kvalitet sikrer på et vis at jobben de gjør i sine egne besøk holder god kvalitet. KLF tilbyr denne typen velferdsgjennomgang for å skape ekstra trygghet hos slakteriene, og for å hjelpe bonden. 

Store konsekvenser
Bransjebladet fulgte Kongsted på dette produsentbesøket og konklusjonen etter besøket er klar:
- Flere produsenter bør la KLFs spesialveterinær slippe til i fjøset slik at han kan se nærmere på forholdene i grisefjøset. At Midt-Norge Slakteri og deres produsenter i tillegg lar KLF filme disse to revisjonene fortjener honnør. Det viser åpenhet, og at de ikke er redde for å vise frem produksjonen slik den faktisk foregår.

- For mange produsenter kan grisebesetninger og produksjon både være utilgjengelig og utilnærmelig. Og det er faktisk mange gode grunner for bonden til å stenge dørene. Først og fremst fordi produsenten vil unngå smittsomme sykdommer og smittestoffer som kan bidra til trøbbel for gårdsdriften. Og det er klart at det får store konsekvenser for en svineprodusent hvis grisen f.eks. blir smittet av MRSA, sier Karl Kristian Kongsted før vi svinger på gårdstunet til MNS-produsent Håkon Stenseth i Steinkjer.

Karl Kristian Kongsted i diskusjon med svineprodusent Stian Kvam Ulvin.

Karl Kristian Kongsted i diskusjon med svineprodusent Stian Kvam Ulvin.

Lysforholdene viktige
Vi ønsket å vite hva Kongsted ser på aller først når han kommer på gårdsbesøk i forbindelse med velferdsrevisjon.

- Det aller første jeg ser på nå jeg kommer inn i fjøset er hvordan lysforholdene er. Er det lys som tilsvarer en god norsk sommerdag og hvordan er luftkvaliteten? Et annet forhold jeg raskt vil ha avdekket er om jeg hører unormale lyder i fjøset, eller er alt stille og fredelig. For meg som veterinær er det viktig å få klarhet i hvordan atmosfæren i fjøset er. Denne har nemlig stor betydning for grisenes trivsel og generelle velferd, fastslår Kongsted.

mns1

Aktivisering viktig
Han peker også på viktigheten av at grisene inne i bingen er aktivisert. Halm og høy bidrar til dette og i fjøset til Håkon Stenseth finner KLF-veterinæren det han ønsker. Tørt liggeareal og godt med strø.

- Mine griser trives godt med halm som strømateriale. Halmen fungerer godt på vakuumgjødsling og grisene spiser den i tillegg, sier Stenseth.

Betydelige trekk
- Hva skjer om du som veterinær finner avvik når du tar denne velferdsrevisjonen ute hos svineprodusenter?

Om jeg finner avvik, har produsentene selv ansvar for å utbedre de forholdene jeg påpeker. Blir ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet overholdt inne gitte tidsfrister, bidrar det til betydelige trekk i bondens slakteoppgjør. I verste fall kan det dessuten føret til bonden ikke får kjøpt ny smågris, sier Kongsted.

Les hele saken i bladet kjøttbransjen nr. 4, 2020 som sendes ut 15. juni.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt