Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bedret resultat for Nortura i 3.tertial

Bedret resultat for Nortura i 3.tertial

Driftsresultatet i 3.tertial økte med 157 millioner kroner mot fjoråret. Omsetning i perioden falt med 2,9% som følge av lavere merkevaresalg, men effekter fra forbedringsprogrammet bidro til at driftsmarginen økte med 1,8%-poeng.

Newsweb – Oslo børs.no melder at for året totalt endte driftsresultatet på 88 millioner kroner, noe som er 65 millioner lavere enn i 2017. Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon, 96 millioner kroner, bidro til resultatsvekkelsen.

Konsernets driftsinntekter i 3.tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en reduksjon på 2,9 % målt mot fjoråret. For året samlet falt omsetningen med 0,4%. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere salg av Gilde-produkter i dagligvarekanalen, noe som ble forsterket av et svekket julesalg i 3.tertial. Samtidig økte salget av kylling og egg til storkjøkkenmarkedet og helslakt til industrimarkedet gjennom året. Omsetningen i datterselskapene vokste med 5% målt mot fjoråret.

Norturas markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,5% per 3.tertial, ned 1,3%-poeng mot samme periode i fjor.

Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 1 %-poeng til 34,6%. Prior kylling og pålegg har vekst mot fjorår, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Netto finanskostnader utgjør 63 millioner kroner i 2018, 21 millioner kroner lavere enn fjorår. Endringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Landbruksforsikring AS, samt positive valutaeffekter og engangseffekt knyttet til prinsippendring obligasjonsføring. Underliggende finansieringskostnad øker noe mot fjorår.

Les hele børsmeldingen på oslobors.no.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt