Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bedre resultat for Nortura

Bedre resultat for Nortura

Resultat før skatt endte på 110 millioner i 2019. Godt julesalg, økt salg av hvitt kjøtt og vekst i datterselskapene, bidrar positivt.

Her kan du laste ned Norturas årsmelding for 2019 (pdf)

Driftsresultatet økte med 109 millioner kroner i 2019. Resultatet i siste tertial ble langt svakere enn normalt for perioden. Resultat før skatt endte på 110 millioner i 2019. Betydelige negative engangseffekter og svekket kostnadseffektivitet i morselskapet, samt reduserte resultater i datterselskapene, trekker ned, skriver Nortura i en pressemelding.

– Resultatet gjenspeiler behovet for å fortsatt kutte kostnader og bli mer konkurransedyktig, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

For året økte omsetningen med 1,2 %. Omsetningen i konsernet trekkes opp av godt julesalg, økt salg av hvitt kjøtt og vekst i datterselskapene, mens salget av rødt kjøtt faller mot fjorår.

– Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn året før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial og vi må fortsatt har fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,8 % ved utgangen av 2019, ned 0,7 %-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 0,9 %-poeng til 33,7 % for året. Prior sin andel av markedet øker som følge av salgsvekst for kylling og pølser, mens lavere salg av kjøttdeig og pålegg bidrar til nedgang i markedsandel for Gilde-produkter.

– Vi har overkapasitet på slakting og skjæring og aktiviteten spredt utover mange anlegg. Derfor må vi fortsette arbeidet med å samle industrien vår, slik at driften blir mer konkurransedyktig, sier Panengstuen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt