Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Automatisk innvendig vask av dyrebiler

Automatisk innvendig vask av dyrebiler

Rengjøring og desinfisering av dyrebiler er både hardt, kostbart og «skittent» arbeid, som i dag utføres manuelt på slakteriene. Hos den danske virksomheten Egatec, er automatisk innvendig rengjøring av biler som frakter slaktegris i ferd med å bli utviklet. Det skjer i nært samarbeid med Danish Meat Research Institute (DMRI) i Roskilde.

Vil automatisk rengjøring av dyrebiler bli en realitet også på norske slakterier, f.eks. Fatland?

Vil automatisk rengjøring av dyrebiler bli en realitet også på norske slakterier, f.eks. Fatland?

Rengjøring skal utføres hver eneste gang en dyrebil har levert slaktedyr på slakteriet. I prosjektet AUVO vil DMRI, sammen med dansk kjøttbransje, automatisere den manuelle rengjøringen av dyrebiler som frakter gris – etter lossing på slakteriet. Det manuelle arbeidet er tidkrevende og påfører slakteriene store kostnader.

Økonomiske gevinster
Det avgjørende er at tidsforbruket på rengjøringen, som er en del av de såkalte inntransportkostnadene, skal reduseres. Tidsbesparelsen er en effektivisering som kan gi store økonomiske fordeler for slakterierne. Men like viktig, ja kanskje enda viktigere, er den menneskelige faktor. Når maskinen kan overta arbeidet, kan sjåføren ta pause, fremfor å utføre hardt, kaldt og vått arbeid. Med en ekstra pause kan dyrebilsjåføren dessuten være mer uthvilt til det neste transportoppdrag

– Prosjektet har pågått i halvannet år nå, og vi har gjennomført innledende kost benefitanalyser, beregninger, idégenerering og metodeutvikling. Forsøksmaskinfasen er nettopp startet og i samarbeid med Egatec er et forsøksutstyr i ferd med å bli utviklet. Hvis alt går som planlagt, vil det trolig være betydelige gevinster å hente både for slakteriene, transportfirmaene og ikke minst sjåførene, sier prosjektleder Per Arnmark.

Skitne jobber
Det ligger i sakens natur er denne type sjåførjobber i dag ikke er særlig attraktive. Det betyr at det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft til jobber, hvor den daglige rengjøring er hardt arbeid.

I dag rengjør sjåførene bilene minst to ganger om dagen, avhengig av antallet turer sjåføren rekker. Hver gang et billass med gris er levert, skal bilen tørrskrapes, rengjøres og desinfiseres for å eliminere risikoen for smittespredning mellom slakteriet og svineprodusenten. Til slutt legges strø i bilene slik at grisen ikke sklir under transport.

Les hele sake i Bladet kjøttbransjen nr.2 2012.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt