Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / ‘Ærlighet’ varer ikke lengst?

‘Ærlighet’ varer ikke lengst for Toma Mat

Toma Mat i Haugesund opplever å bli motarbeidet av Mattilsynet i forbindelse med utvikling av nye kjøttprodukter. Det kan i verste fall koste bedriften dyrt.

– Vi forsøker etter beste evne og tilpasse oss den nye tid gjennom utvikling av kjøttprodukter uten bruk av f.eks. e-stoffer, sier kvalitetsleder Sigurd Mølstre i Toma.

I tråd med kravene fra moderne forbrukere, ønsker Toma Mat å utvikle produkter som framstår som «ærlige» og med færrest mulig tilsetningsstoffer. Derfor utviklet Haugesund-bedriften et nytt  skinkeprodukt, Ærlig Røkt Skinke, som ble merket med «Ikke tilsatte E-stoffer» og «Uten E-stoffer». Mattilsynet mente at begrepet «ærlig» kunne villede forbrukere og ba Toma Mat legge fram dokumentasjon som viser at bedriften kan bruke begrepet. Dersom slik dokumentasjon ikke kan fremlegges, må ordet «Ærlig» tas bort, konkluderte Mattilsynet.

Mattilsynet på farta igjen! (Leder bladet Kjøttbransjen - 19.11.2018)

500 000 ETIKETTER
Problemet er bare at Toma allerede har satt i gang produksjon/markedsføring av produktene og responsen ute i markedet har vært svært god. Om Mattilsynet nå når fram, risikerer bedriften å tape et sekssifret beløp bl.a. som følge av skroting av rundt 500 000 etiketter.

– Dette er bittert. Vi forsøker etter beste evne og tilpasse oss den nye tid gjennom utvikling av kjøttprodukter uten bruk av f.eks. e-stoffer. Så opplever vi å bli motarbeidet av Mattilsynet i dette arbeidet. Særlig problematisk er det at Mattilsynet her blander begrepene. Tilsynet mener uttrykket «uten tilsetningsstoffer» er en helsepåstand som må dokumenteres. Men det er vi ikke enig i. Denne saken viser med all mulig tydelighet at Mattilsynet er altfor lite foroverlent. Hvorfor ikke heie på bedrifter som forsøker å tenke nytt og innovativt, spør kvalitetsleder Sigurd Mølstre i Toma.

– KUN INFORMASJON TIL FORBRUKER
Han får her full støtte av sjefveterinær Ida Mathisen i KLF. Hun har bistått Toma Mat i denne saken og Mathisen er krystallklar:
– Vi mener at merking med «Uten tilsatt E-stoffer» ikke er en ernærings- eller helsepåstand. Dette er kun ment som informasjon til forbruker, uten at det uttrykkes at produktet gir spesielle helsemessige effekter. Tilsetningsstoffer er underlagt en streng godkjenningsordning og skal ikke ha noen slike effekter. Vi mener derfor at merking av tilsetningsstoffer ikke har noe med helse- og ernæringsregelverket å gjøre. Mattilsynet skriver selv i sin «Veileder om god opplysningspraksis» at selv om man skal være forsiktig med uttrykk som «fri for» og «uten», så er det mulig å merke med «uten tilsetningsstoffer».

– Forutsetningene for slik merking er at tilsetningsstoff er tillatt for matvaren og at det på markedet finnes andre matvarer av samme type som inneholder tilsetningsstoffer. Siden mange tilsetningsstoffer er tillatt i kjøttprodukter og siden de fleste skinkeprodukter på markedet inneholder tilsetningsstoffer, mener vi derfor at Toma kan merke sitt nye skinkeprodukt med «uten e-stoffer» uten at dette villeder forbruker, fastslår Ida Mathisen.

TOMA BESTRIDER
Sigurd Mølstre er svært tilfreds med støtten fra KLF i denne saken og hans konklusjon er at siden hans bedrift mener at «uten e-stoffer/tilsetningsstoffer» ikke er en ernærings/helsepåstand, er uttrykket «Ærlig» heller ikke er en slik påstand.

– I dette produktet henspiller «ærlig» på at produktet er uten tilsetningsstoffer, på lik linje med at andre produkter markedsfører seg som «ekte». Siden de aller fleste sammenlignbare skinkeprodukter på markedet inneholder tilsetningsstoffer, spiller begrepet «ærlig» på dette, og det påstås ikke at produktet vårt vil gi spesielle helseeffekter understreker Sigurd Mølstre som er svært spent på om Mattilsynet vil endre syn i denne saken.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt