Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Åtte av ti kjøttbedrifter med miljøavvik

Åtte av ti kjøttbedrifter med miljøavvik

Åtte av ti slakterier/ kjøttbedrifter har avvik når det gjelder utslipp av organisk stoff til vann. Det kommer fram i en rapport som Klima og forurensningsdirektoratet (Kilf) har utarbeidet.

Klima og forurensningsdirektoratet rapport

Klima og forurensningsdirektoratet rapport

11 slakterier og åtte kjøttbearbeidingsbedrifter har blitt gått nøye etter i sømmene i forbindelse med utslipp til vann, avfallshåndtering og miljørisikovurdering. Antall gjennomsnittlige avvik på de to produksjonsgruppene var i underkant av seks.

19 kjøttbedrifter
Det er en regional tilsynsaksjon som har kartlagt næringsmiddelindustriens evne og vilje til å rydde opp etter seg. Årets aksjon er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen i 13 av landets fylker. Det ble utført tilsyn på til sammen 81 virksomheter og 19 av disse var altså kjøttbaserte.

Hensikten med aksjonen var å kontrollere om næringsmiddelindustrien overholder kravene i miljøregelverket og samtidig øke miljøbevisstheten i denne bransjen. I forkant av aksjonen ble det utarbeidet et eget aksjonsnotat med mål for aksjonen.

Les hele saken i Bladet Kjøttbransjen nr 6 2012.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt